• Verplicht uitwijken naar kunstgras

  De herfst heeft zijn intrede gedaan en door weersomstandigheden kunnen velden onbespeelbaar zijn. Andere jaren konden clubs zelf kiezen of ze met hun standaardalftal bij afgelasting van hethoofdveld uitwijken naar kunstgras. Dit seizoen zijn clubs vanaf de eerste klasse en lager verplicht om uit te wijken.

  Het merendeel van de beker- en competitiewedstrijden wordt in de praktijk vrijwel altijd op het hoofdveld gespeeld, maar er is soms toch wat onduidelijkheid over. Vandaar dat nu in een regeling is vastgelegd dat teams die uitkomen in de standaardcompetitie mannen sinds dit seizoen verplicht zijn om de beker- en competitiewedstrijden te spelen op het hoofdveld.

  Eisen hoofdveld

  Naast de eisen waaraan alle speelvelden dienen te voldoen gelden voor het hoofdveld aanvullend de volgende eisen:

  • Het hoofdveld moet zijn voorzien van een ‘gesloten’ speelveldafzetting
  • Het hoofdveld moet beschikken over instructiezones met dug-out/zitruimte
  • Als een hoofdveld vanwege een tijdelijke situatie niet aan alle eisen voldoet, dan kan door het bestuur amateurvoetbal dispensatie worden verleend.

  Voor alle regels, richtlijnen en adviezen ten aanzien van voetbalaccommodaties verwijzen we naar de brochure Kwaliteitsnormen Voetbalaccommodatie. Daarnaast verwijzen we ook naar de ordemaatregelen zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 1.2 van het Handboek Competitiezaken en artikel 37 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal.

  Verplicht uitwijken bij slechte gesteldheid hoofdveld

  Sinds het seizoen 2022/23 is het voor teams uit de eerste klasse en lager verplicht om met het eerste elftal uit te wijken naar een ander speelveld dat aan alle eisen voldoet als het hoofdveld vanwege een slechte gesteldheid niet bespeelbaar is.

  Het veld waar naar uitgeweken wordt, mag zowel van kunstgras als natuurgras zijn. Indien uitgeweken kan worden naar zowel een kunstgrasveld als een natuurgrasveld, dan is het aan de thuisspelende vereniging om een keuze te maken. De scheidsrechter bepaalt of het speelveld geschikt is. Belangrijk: bij het uitwijken naar een ander speelveld blijven de ordemaatregelen (paragraaf 1.2 van het Handboek Competitiezaken) van kracht.

  Als geen ander speelveld dat aan alle eisen voldoet beschikbaar is, wordt de wedstrijd afgelast. Voor de rangorde bij afgelastingen verwijzen we naar paragraaf 2.3.5 van het Handboek Competitiezaken.