• Update nieuwbouw

  In de afgelopen maanden is er veel gebeurd bij onze vereniging. Naast het oude kunstgrasveld ligt inmiddels een heel nieuw veld. De bomenrij achter het F-veld is weg en de contouren van zowel ons nieuwe hoofdveld als onze nieuwe kantine zijn in het landschap al zichtbaar.
  Op de achtergrond is er hard gewerkt aan het realiseren van de nieuwbouw. De gemeente Dordrecht heeft een omgevingsvergunning afgegeven, voorheen heette dit een bouwvergunning, en dit betekent dat wij als vereniging toestemming hebben om te gaan bouwen. Met deze vergunning is het mogelijk om een aanvraag voor een lening te doen en heeft het zin om aannemers te benaderen voor een offerte.
  Dit laatste is inmiddels gedaan, drie aannemers hebben een offerte uitgebracht en de stukken voor een lening zijn aangeboden aan de BNG-bank.

  We zitten in een cruciale fase en net nu hebben we te maken met zowel een stijgende rente als een hoog inflatiecijfer. Dit betekent dat Dubbeldam waarschijnlijk meer moet gaan lenen tegen een hoger rentepercentage.
  In de bouwwereld zijn de prijzen in 2021 al sterk gestegen en met de inflatie in de afgelopen maanden is dit alleen nog maar verder toegenomen. Het is dan ook geen verrassing dat de offertes die door de aannemers zijn uitgebracht veel hoger uitkomen dan we in de eerste plannen ingeschat hadden.
  Op allerlei manieren proberen we de kosten naar beneden te krijgen en hoewel er mogelijkheden zijn om het investeringsbedrag omlaag te krijgen, is het onmogelijk om op het oorspronkelijke bedrag uit te komen. Door te bezuinigen op materialen en met hulp van onze leden denken we ver te komen en zal dit vooralsnog geen struikelblok zijn. We hebben hierbij wel alle hulp van onze leden nodig en iedereen die ideeën heeft of wil meehelpen ons nieuwe onderkomen te realiseren, roepen we op om zich te melden bij het bestuur.

  In de eerste berekeningen kon Frans nog rekenen met een rentepercentage van ongeveer 1% voor het aantrekken van een lening. Nu de rente hard oploopt, is het maar de vraag of we onder de 3% kunnen gaan lenen. Ook als we ons nieuwe pand neer kunnen zetten voor de prijs die we in eerste instantie ingeschat hadden, is dit verschil in rente gewoonweg veel te hoog.
  In het meest gunstige scenario is dit in de eerste jaren namelijk al € 25.000 meer aan rente. Omdat de ontwikkelingen in de markt vooralsnog niet lijken te veranderen, zal dit bedrag in de komende maanden alleen maar verder oplopen. Tijd is op dit moment onze grootste vijand en willen we ons plan kunnen realiseren, moeten we snel handelen. We zijn dan ook naarstig op zoek naar mogelijkheden om voor een lagere rente te kunnen lenen.
  Wij denken hierbij aan het aangaan van (renteloze) leningen bij onze sponsoren en leden of het uitgeven van obligaties tegen een vast rentepercentage, dit levert degenen die aan ons lenen meer op als dat het op de bank staat. Ook het inschrijven als SBBI steunstichting is een mogelijkheid, giften die mensen doen zijn dan fiscaal aftrekbaar. Ook hiervoor geldt: wie een goed idee heeft, meld dit bij het bestuur van Dubbeldam.

  Zowel de gemeente Dordrecht als het bestuur van Dubbeldam zijn hard aan het werk om de nieuwbouw te kunnen realiseren. De uitdagingen zijn echter groot en we moeten snel handelen. We zijn bezig met het uitwerken van verschillende scenario’s, maar het kan zijn dat onze leden een briljant idee hebben om ons verder te helpen. Schroom niet en laat van je horen.