• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

  Morgenavond is de Algemene Ledenvergadering in onze kantine.

   

  Hiermede nodigen wij de leden en wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in ons clubgebouw;

  Vrijdag 13 oktober 2023, aanvang 20.00 uur

  Voorlopige agenda:

  1.  Opening door de voorzitter

  2.  Ingekomen stukken

  3.  Notulen algemene ledenvergadering 20 oktober 2022

  4.  Financieel verslag 2022/2023 van de penningmeester (ter inzage bij Dagelijks Bestuur)     

  5.  Verklaring kascommissieseizoen 2021-2022 en seizoen 2022-2023/Samenstelling kascommissie

        seizoen 2023/2024  

  6.  Jaarverslag 2022/2023 jeugd/senioren/algemeen (ter inzage bij Dagelijks Bestuur)

  7.  Nieuwbouw

        - aanvullende lening bij Gemeente om laatste gat te dichten

  8.  Beleid bestuur:

        -  Communicatie/Toekomstvisie/Jeugdopleiding

  9.  Bestuursverkiezing;

        Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar;

        -  Secretaris A.A. de Joode

        Aftredend en niet herkiesbaar

        -  Facilitaire Zaken/Jeugdzaken D. Oeben

        -  Penningmeester J. van de Velde

        Aftredend en herkiesbaar voor maximaal 3 jaar;

        - Voorzitter A.F. in ‘t Veld

  Tegenkandidaten kunnen aangedragen worden bij het Bestuur

  10. Rondvraag

  11. Sluiting

  Wij verzoeken u de datum van de vergadering in u agenda te noteren, bij verhindering graag een berichtje naar het Secretariaat

  Met sportieve groet,

  Bestuur vv Dubbeldam

  Secretariaat:

  A.A. de Joode

  Molendijk 25

  3295 LD ’s-Gravendeel

  secretariaat@vvdubbeldam.nl

   

  06-28525219