• Morgenavond is de Algemene Ledenvergadering in onze kantine.

   

  Hiermede nodigen wij de leden en wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in ons clubgebouw;

  Vrijdag 13 oktober 2023, aanvang 20.00 uur

  Voorlopige agenda:

  1.  Opening door de voorzitter

  2.  Ingekomen stukken

  3.  Notulen algemene ledenvergadering 20 oktober 2022

  4.  Financieel verslag 2022/2023 van de penningmeester (ter inzage bij Dagelijks Bestuur)     

  5.  Verklaring kascommissieseizoen 2021-2022 en seizoen 2022-2023/Samenstelling kascommissie

        seizoen 2023/2024  

  6.  Jaarverslag 2022/2023 jeugd/senioren/algemeen (ter inzage bij Dagelijks Bestuur)

  7.  Nieuwbouw

        - aanvullende lening bij Gemeente om laatste gat te dichten

  8.  Beleid bestuur:

        -  Communicatie/Toekomstvisie/Jeugdopleiding

  9.  Bestuursverkiezing;

        Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar;

        -  Secretaris A.A. de Joode

        Aftredend en niet herkiesbaar

        -  Facilitaire Zaken/Jeugdzaken D. Oeben

        -  Penningmeester J. van de Velde

        Aftredend en herkiesbaar voor maximaal 3 jaar;

        - Voorzitter A.F. in ‘t Veld

  Tegenkandidaten kunnen aangedragen worden bij het Bestuur

  10. Rondvraag

  11. Sluiting

  Wij verzoeken u de datum van de vergadering in u agenda te noteren, bij verhindering graag een berichtje naar het Secretariaat

  Met sportieve groet,

  Bestuur vv Dubbeldam

  Secretariaat:

  A.A. de Joode

  Molendijk 25

  3295 LD ’s-Gravendeel

  secretariaat@vvdubbeldam.nl

   

  06-28525219