• Voor de winterstop is aan het jeugdbestuur verslag gedaan over de eerste fase van trainingsbegeleiding. Met DordtSport is de 2e fase voorbereid en zijn de instrumenten ontwikkeld.

    De planning is opgesteld en loopt van januari tot en met maart. De doelgroep is JO10 waarbij nog wordt gedacht aan uitbreiding. Uitbreiding over de gehele vereniging is pas mogelijk wanneer de groep van trainersbegeleiding wordt versterkt met vrijwilligers. Het huidige team van trainingsbegeleiding bestaat uit twee stagiaires, drie vrijwilligers van de club en een adviseur vanuit DordtSport. Zij worden deze maand nog aan jullie voorgesteld. Afgelopen maandag is aan de ouders van JO10 een presentatie gegeven over de opzet van de tweede fase. In deze fase worden de trainers geobserveerd aan de hand van de vier trainersinzichten. Daaruit moet blijken welke onderdelen de jeugdtrainers beheersen en welke nog moeten worden ontwikkeld. Voor dat laatste hebben twee toptrainers vanuit de club aangeboden om hierin te ondersteunen. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor versterking van het team trainersbegeleiding. Bij interesse kan je je melden bij mij. 

     

    Leonard van Geldorp