• Deze week sprak onze burgemeester Kolff de historische woorden: ‘Als burgemeester zou ik het fijn vinden als een aantal dossiers die al lang lopen een keer tot een goed einde worden gebracht.’ Natuurlijk staat dan de verhuizing van v.v. Dubbeldam met stip op nummer één, waarbij het de burgemeester niet uitmaakt wat de uitkomst is: ‘Of het nou de ene kant op is, of de andere, dat is aan de raad en het college.’

  Natuurlijk mag de burgemeester niet zeggen wat hij echt denkt, maar The Captain mag dit gelukkig wel en volgens The Captain is er maar één oplossing mogelijk, namelijk dat v.v. Dubbeldam gewoon mag verhuizen met steun van de gemeente. In het artikel in het AD/De Dordtenaar waarin de burgemeester aan het woord wordt gelaten, staat ook nog te lezen dat de verhuizing opgelegd is door de gemeente en dat er al sinds de zomer van 2015 gesproken wordt. Over het eerste valt niet te discussiëren, maar over het tweede valt wel het een en ander te zeggen.

  Allereerst het jaartal dat hier genoteerd staat. In een clubblad uit 2000 schrijft Ton Schröder al: ‘Hebt u de plannen gezien van de projectontwikkelaar, die rond de Schenkeldijk een prachtige golfbaan en een zeer luxe villawijk wil neerzetten? In één van die tekeningen is er een ontsluitingsweg getekend dwars over de velden van Merwede en Dubbeldam. Als dat zou doorgaan, zou dat betekenen, dat wij met ons hele hebben en houden zouden moeten verhuizen. Voorlopig niet iets om ons nu al te druk over te maken, want als we er beter van zouden worden is het geen probleem. Maar het is wel zaak om de gang van zaken nauwlettend te volgen.’

  Dit is inmiddels al bijna twintig jaar geleden en al snel na deze woorden ging de gemeente voortvarend aan de slag met het project Golf en Wonen, waarop in oktober 2007 een bestemmingsplan volgde, waarin te lezen staat: ‘Het sportpark Schenkeldijk blijft gehandhaafd. Aan de noordzijde vervalt een deel van de huidige bestemming ten gunste van de 12ha Randstadgroen, alsmede de ontsluiting van de geprojecteerde golfbaan en woningen.’

  Hoewel pas in 2007 in een bestemmingsplan gegoten, was al in juli 2003 duidelijk wat de bedoeling was, namelijk de strook waar v.v. Dubbeldam nu haar velden en kantine heeft staan, gebruiken voor de ontsluiting van het gebied achter het sportpark. Het mag duidelijk zijn dat er dan geen ruimte meer is voor een accommodatie en vanaf dat moment mocht v.v. Dubbeldam er dan ook vanuit gaan dat zij op zoek moest gaan naar een nieuwe plek voor haar kantine en kleedkamers.

  Later heeft de voetbalvereniging verschillende keren aan tafel gezeten met de gemeente Dordrecht, met diverse wethouders en een aardig aantal projectleiders, waar van een goed gesprek vrijwel nooit sprake was. Bij een gesprek is het namelijk de bedoeling dat er niet alleen gepraat, maar ook geluisterd wordt en dat laatste is door de gemeente veelal niet gedaan.

  Als onze burgemeester nu zegt: ‘Mij is het om het even wat de uitkomst is, maar er moet wel een uitkomst komen,’ dan zegt The Captain op zijn beurt: ‘Er bestaat een ereschuld van de gemeente aan v.v. Dubbeldam en het wordt tijd dat deze snel ingelost wordt.’

  Gelukkig lijkt het erop dat onze wethouder Marco Stam zich nu echt inzet voor de enig juiste uitkomst van dit langlopende dossier en The Captain verwacht niet anders dan een nieuwe locatie en een datum waarop de eerste paal in de grond kan.