• De rode draad door ons nieuwe Jeugdbeleidsplan, is dat we de dingen samendoen. Het gezegde “Vele handen maken ligt werk” is de kern wanneer je ziet als er behoeftes ontstaan. In de afgelopen periode, hebben we veel nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen. Dit is eigenlijk altijd weer een feestje wanneer iemand zich inschrijft. Ouders van het nieuwe lid hebben vertrouwen in V.V. Dubbeldam en ze schrijven niet zonder reden bij onze mooie club in. Dit betekent dat er een verantwoordelijkheid rust op de schouders van degene die zich bezighouden met het opleiden van de jeugd. In het afgelopen half jaar heeft het bestuur van V.V. Dubbeldam een akkoord gegeven voor de uitrol van een nieuw Technisch Jeugdbeleidsplan welke op 5 juni nog aan ouders en trainers is gepresenteerd. Om de ambitie vanuit het beleidsplan te verwezenlijken is de Commissie Jeugdopleidingen onder aanvoering van Erik Jan Tak druk bezig met het uitrollen van duidelijke structuren en heldere communicatie.

    In de afgelopen week vond er weer sinds enige tijd een trainersoverleg op de club plaats. In een bondig overleg werden de trainers door Bob van de Burgt bij gesproken over de protocollen in de vereniging. De trainers kregen middels een presentatie duidelijke uitleg wat ze in welke situatie kunnen doen. Als het bijvoorbeeld gaat om het verzetten van een wedstrijd of het liever in een hogere klasse willen voetballen, kwam aan het licht. Het is immers frustrerend als je je als trainer niet weet waar je jezelf moet melden als je tegen iets aanloopt of hoe je moet handelen. Met deze uitleg wordt er gewerkt aan uniform handelen binnen de vereniging en het beperken van risico’s op fouten of zaken die vergeten worden. Naast deze uitleg was er ook kort aandacht voor de sponsorcommissie om de Clubloten te introduceren en Leonard van Geldorp kon de groep trainers de mogelijkheden van trainersbegeleiding toelichten. V.V. Dubbeldam streeft ernaar om alle trainers van papieren te voorzien, hiervoor worden voor o.a. beginnende trainers mogelijkheden aangeboden, met als doel de kwaliteit van onze jeugdopleiding te verbeteren. In het komende seizoen zullen er nog verschillende overleggen met de trainers zijn, om via duidelijke communicatie onze doelen te bereiken.

    Erik Jan en Bob waren dik te vrede over de opkomst van alle trainers deze avond. Het is naar de commissie Jeugdopleidingen een duidelijk signaal dat deze groep trainers vertrouwen heeft in de nieuwe werkwijze. We zien enthousiasme ontstaan en dat is een mooie drijfsfeer. Dit wil overigens nog niet zeggen dat alles perfect is, maar de start is goed!