• Nieuwbouw – een update

  Er wordt niet gevoetbald en jammer genoeg ontmoeten we elkaar dan ook niet tijdens en na de wedstrijden in onze gezellige kantine. Was dit wel het geval geweest, was de nieuwbouw zeker een terugkerend onderwerp van gesprek geweest.
  Op de achtergrond en vrijwel in stilte gebeurt er gelukkig heel veel en worden er flinke stappen gezet op weg naar onze nieuwe accommodatie. In de komende maanden zullen we iedereen op de hoogte houden op onze site en we trappen vandaag af met een update.

  Bij Dubbeldam zijn op dit moment drie commissies bezig met het nieuwbouwdossier. We beginnen met de bouwcommissie, die al wat langer bestaat en onlangs is uitgebreid met Marc van der Net, die zich bezig gaat houden met de financiële aspecten. Marc heeft veel ervaring met de financiële controle op bouwprojecten.
  Op dit moment bestaat de bouwcommissie uit Edwin Bijker, Dennis Oeben en Marc van der Net. We zijn nog op zoek naar iemand die deze commissie kan versterken op het gebied van inkopen. Mocht je interesse hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
  Het eerste overleg met de gemeente is inmiddels achter de rug, enerzijds om kennis met elkaar te maken en anderzijds om de wederzijdse ideeën over de aanpak met elkaar te delen. Afstemming met de gemeente zal regelmatig plaatsvinden en het opstellen van een projectplan staat als eerste op de agenda.

  Onlangs is ook een financiële commissie in het leven geroepen, deze commissie zal zich bezighouden met alle financiële consequenties en mogelijkheden voor onze vereniging. Zo zal onder meer gekeken worden naar subsidies, hypotheek en sponsoring. Samen met de Business Club en de Sponsorcommissie zal worden gekeken op welke wijze wij onze sponsoren zo goed mogelijk bij de nieuwbouw kunnen betrekken.
  Ook andere Dubbeldammers, waaronder zeker de ouders van onze jeugdleden, kunnen ons hierin met raad en daad terzijde staan. Mocht u expertise hebben op dit gebied, laat van u horen.
  Stichting Waarborgfonds Sport beoordeelt momenteel onze aanvraag, hun goedkeuring is noodzakelijk voor het krijgen van gemeentegarantie. Dit laatste is een eis voor het verkrijgen van een hypotheek. We verwachten snel groen licht, zodat dit onderdeel afgevinkt kan worden.
  Een van de zaken waar de financiële commissie naar gaat kijken is het oprichten van een ANBI-stichting. Dit maakt het mogelijk dat schenkingen van leden volgens de voorwaarden van de Belastingdienst aftrekbaar zijn en Dubbeldam hierover geen schenkingsbelasting hoeft te betalen. Met de gemeente is komende maandag overleg over een realisatieovereenkomst, ook weer een stap in de goede richting. Verder houden we contact met de rugby over de wijze waarop wij gaan samenwerken.
  Deze commissie bestaat uit Arie in ’t Veld, Frans de Bruin, Alex de Joode, Arjan in ‘t Veld en Jacco Bos.

  Als laatste is een groepje bezig met de communicatie over de nieuwbouw. Erik Tak, Rick Klootwijk en Johan van de Velde zijn op de zoek naar de mooiste verhalen, zowel uit het verleden als van de nieuwbouw zelf. Kimberley de Ridder en Lydia Gutierrez Oliva-Kruit zullen alle ontwikkelingen in de komende tijd fotograferen.
  In de afgelopen weken hebben we al teruggekeken op onze velden uit het verre verleden. We zullen nog aandacht besteden aan de herinneringen van onze leden aan het Kooipad, Dubbelsteyn en de Schenkeldijk. We ontvangen dan ook graag uw verhalen, foto’s en filmpjes om nog eens terug te kijken.
  Samen met Wim de Vogel bezoeken we de nieuwbouw van andere voetbalverenigingen, maar het belangrijkste is natuurlijk de toekomst. Elke stap in het proces zullen we met foto’s en verhalen delen met onze leden.
  We willen ook vanuit de lucht foto’s en filmpjes te kunnen maken en hopen dat iemand een drone heeft die we hiervoor een aantal keren mogen gebruiken. Heeft u een drone en wilt u ons helpen: laat ons dit weten.
  In de komende maanden zal nog niet veel te zien zijn en we laten dan ook graag de mensen aan het woord die belangrijk zijn in het project, zoals de projectleider en de architect. Niet alleen maakt u dan online kennis met deze mensen, ook hoort u uit de eerste hand wat de stand van zaken is.

  Bij elk bericht over de nieuwbouw zullen we een formulier toevoegen, zodat u makkelijk kunt reageren. We staan open voor alle ideeën, hulp en bedrijven die mee willen helpen aan de nieuwbouw.

 • Ja natuurlijk wil ik helpen