• Lidmaatschap

  Lid worden?!?

  Mocht je lid willen worden bij vvDubbeldam kan je contact opnemen met onderstaande personen:

  * Zaterdag/Zondag senioren - Alex de Joode - 06-28525219 - secretariaat@vvdubbeldam.nl

  * Jeugd   -  Gerard Schrauwen - 06-23483878 - jeugdcoordinator@vvdubbeldam.nl

   

 • Bij het inschrijven als lid van vv Dubbeldam gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden:                                                      

  Algemeen
  1. Als ouder/voogd dient u bereid te zijn vrijwilligerstaken te vervullen. U wordt tijdig op de hoogte gesteld indien het geval.
  2. Bij beëindiging van het lidmaatschap tijdens het seizoen blijft de contributiebetaling voor het gehele seizoen verschuldigd.
  3. Uitsluitend digitale afmelding van het lidmaatschap naar secretariaat@vvdubbeldam.nl wordt in behandeling genomen.
  4. U verleent, tot wederopzegging, toestemming tot automatische incasso van de contributie.
  5. U verleent toestemming tot automatische incasso van de éénmalige inschrijfkosten van € 10.
  6. Ouders/verzorgers zijn verplicht, in overleg met leider en/of trainer, het vervoer naar uitwedstrijden te verzorgen.                                                                                                                                                

  Was je al eerder lid van een voetbalvereniging?
  1. Eerder lid van een andere vereniging? Overschrijving is dan noodzakelijk.
  2. Voor sommige categorieën spelers kan overschrijving alleen plaats vinden gedurende de door de KNVB voorgeschreven overschrijvingstermijn.
  3. De overschrijvingsverplichting vervalt drie jaar na het beëindigen van het lidmaatschap bij de oude vereniging.                                                                                                        

  Legitimatie
  1. Vanaf 15 jaar dient bij inschrijving een kopie van een geldig legimitatiebewijs (ID-kaart of paspoort) te worden ingeleverd. Zowel voor- als achterkant.  

  Ledenadministratie
  1. De gegevens zoals vermeld op het aanmeldingsformulier worden vastgelegd in het ledenbestand van onze vereniging.    
  2. De gegevens worden ter beschikking gesteld aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid.
  3. U verklaart er mee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens eventueel beschikbaar stelt voor reclamemarketing en onderzoeksactiviteiten. Indien hiertegen bezwaar is, kunt u dit bij het secretariaat van de vereniging en de KNVB kenbaar maken.     
  4. Sinds 25-05-2018 is de nieuwe AVG van kracht, de privacyverklaring van onze vereniging is op te vragen bij het secretariaat en staat ook op de website.                                                                                                                                                      

  5. Privacy instelling (zichtbaarheid)
  Normaal:         Naam en foto zichtbaar op onze website en voetbalapp
  Beperkt:          Naam zichtbaar op onze website en voetbalapp
  Afgeschermd:  Niets zichtbaar