• Incasso contributie

    Vrijdag 30 april wordt de contributie van het vierde kwartaal van dit seizoen geïncasseerd.