• Incasso contributie

    Vandaag wordt de kwartaalcontributie geïncasseerd.