• Incasso contributie

    Vrijdag 22 januari wordt de contributie van het derde kwartaal geïncasseerd.