• Vandaag las Wim de Vogel een artikel in Weekblad De Brug, waarin onze huidige trainer van de Zondag 1 aan het woord komt.