• Goed verlopen primeur voor vv Dubbeldam

  In deze bijzondere tijden moeten ook voetbalverenigingen op een alternatieve wijze met hun leden communiceren. Omdat de maanden november en december 2020 van groot belang zijn voor de toekomst van onze club, hebben we vandaag twee digitale informatiesessies gehouden om onze leden te informeren over de nieuwbouwplannen.
  Ruim twintig leden hebben één van deze sessies bijgewoond; onze voorzitter Arie in ’t Veld heeft een duidelijke presentatie gegeven met aandacht voor alle aspecten die momenteel van belang zijn om tot een goede besluitvorming te komen.
  Er is aandachtig geluisterd en via de chatoptie was er alle ruimte om vragen de stellen aan het bestuur. Er zijn niet veel vragen gesteld, maar uit deze gestelde vragen bleek wel dat onze leden positief, maar zeker kritisch zijn.
  Kort gezegd komt het er op neer dat de gemeenteraad op 15 december een besluit gaat nemen over de plannen die door het college zijn uitgewerkt. De eisen van Dubbeldam zijn in deze plannen meegenomen. Pas na toestemming van zowel onze leden als de raad zullen we de plannen in 2021 verder gaan uitwerken, natuurlijk met hulp van iedereen die mee wil helpen.

  Ten opzichte van de eerste uitgangspunten zal het plan duurder uitvallen. Een groot deel van deze meerkosten worden door de gemeente gedragen en een deel zullen wij als vereniging moeten ophoesten.
  Zonder in details te treden, komt het er kort gezegd op neer dat we per 1 juli 2022 de contributie met € 2,00 per maand willen verhogen, voor € 1,00 per maand is door de leden al toestemming gegeven.

  Na deze informatiesessies heeft iedereen nog een paar dagen de tijd om vragen te stellen, dit kan door een mail te sturen naar secretariaat@vvdubbeldam.nl.
  Deze vragen zullen uiterlijk woensdagavond beantwoord zijn en dan komt er een kort formulier op de site te staan, met slechts twee vragen voor alle leden:
  1. Gaat u akkoord met de voorgestelde nieuwbouwplannen?
  2. Gaat u akkoord met de voorgestelde contributieverhoging per 1 juli 2022?

  Zaterdag 28 november zal via een korte online Buitengewone Ledenvergadering het besluit van onze leden bekend gemaakt worden.

   
  What do you want to do ?
  New mail