• De eerste verhuizingen

  Over de eerste jaren van onze vereniging is helaas weinig echt zeker. Schreven we vorige week nog dat we slechts twee jaar bij het Dubbeldsteynpark hebben gevoetbald, ons tweede veld werd pas in augustus 1916 in gebruik genomen, zodat we hier al een jaar kwijt zijn en in de jaren twintig moeten we ook nog gevoetbald hebben bij de ijsbaan in de buurt van de Schoolstraat – tegenwoordig Couperusstraat - maar het is onduidelijk wanneer dit precies geweest is.
  We weten wel zeker dat we vanaf 1916 enkele jaren hebben gevoetbald achter de boerderij van Schil Leeuwenburg, gelegen aan de Haaswijkweg West, op de hoek van de Noordhoevelaan.
  Hoewel Nederland niet actief deelnam aan de Eerste Wereldoorlog werden enkele spelers opgeroepen voor de dienstplicht en hadden we amper voldoende spelers om nog te kunnen voetballen. Ook waren er financiële zorgen, waardoor de veldhuur niet meer opgebracht kon worden.
  De heren P. van Hemert van J.P. Piera van de Dordrechtsche Bond van Lichamelijke Opvoeding brachten uitkomst en zorgden ervoor dat we konden voetballen op het bondsterrein op de hoek van de Oranjelaan en de Bankastraat. Vanaf 1918 werd op dit terrein, dat in Dordrecht lag, gevoetbald. Al snel werd geprobeerd weer terug te keren naar Dubbeldam, maar hoewel de heer Piera al in 1920 onze vereniging hierin steunde, duurde het tot 1928 voordat we het Dordtse konden verlaten om pas weer in 1970 terug te keren.
  Rond 1928 is waarschijnlijk even gevoetbald bij de ijsbaan, maar al snel gingen we weer terug naar het terrein achter de hoeve. Op 24 juni 1928 werd dit terrein feestelijk in gebruik genomen.

  Boven dit korte artikel pronkt een foto van boerderij Noordhoeve
  Hieronder achtereenvolgens:
  - PDF-je met de ledenaantallen zoals doorgegeven aan de Dordrechtsche Voetbalbond
    in de jaren 1914 t/m 1930
  - Pand en veld van de Bond voor Lichamelijke Opvoeding
  - Leggen van graszoden bij de BvLO
  - De Schoolstraat
  - IJsbaan met op de achtergrond de huizen van Baron van Boetzelaaerlaan
  - Twee foto’s van Deetos, dat rond 1935 korfbalde op het veld achter de hoeve waar
     Dubbeldam gevoetbald heeft. Helaas hebben wij geen foto’s van Dubbeldam op dit
     veld, mocht u dit ooit tegenkomen, wij houden ons aanbevolen
  - Foto gedateerd 2 april 1911 waarop onder meer J.P. Piera te zien is: “Organisatoren
     van de interland Nederland-België poseren voor de tribune op het DFC-terrein aan de
     Markettenweg. V.l.n.r. staand de DFC'ers Dirk Lotsy, J.C. Redelé, J.A. den Bandt, J.P.
     Piera, Jaap Vriesendorp, J.Kuipers; zittend N. van Gijn, Tonny Staal, H. Stoop, E.
     Bouvy, A.C. van Nievervaart.”