• Contributie

 • Om bij Dubbeldam lid te worden, kun je op woensdagavond van 18:00 tot 20:00 uur langskomen. Je kunt je dan melden in de bestuurskamer. 

   

  Jaarcontributie

   

  Leeftijdcategorie Contributie Kwartaal
  Kabouters €   78,-  
  Pupillen € 135,- €   33,75
  Junioren € 168,- €   42,-
  Senioren € 234,- €   58,50
  Niet spelende leden €   78,-  

   

  Bovengenoemde contributiebedragen gelden vanaf 1 juli 2024 en zijn inclusief het lidmaatschap van de KNVB.

  Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

  Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap dient de contributie over het lopende contributiejaar te worden voldaan.

  M.u.v. kabouters en niet spelende leden is kwartaalbetaling mogelijk. Het derde jeugdlid is gratis.