• Contributie

 • Om bij Dubbeldam lid te worden, kun je op maandag en woensdagavond van 18:00 tot 20:00 uur langskomen. Je kunt je dan melden in de bestuurskamer. Deze persoon zal je verder helpen.

  De jeugd traint van  maandag t/m donderdag. De zaterdag-afdeling traint op maandag en woensdag en de zondag-afdeling traint op dinsdag en donderdag.

  Jaarcontributie

   

  Leeftijdcategorie Contributie Inschrijfgeld
  Kabouters €   68,- €   10,-
  Pupillen € 120,- €   10,-
  Junioren € 148,- €   10,-
  Senioren € 206,- €   10,-
  Niet spelende leden €   68,- €   10,-

   

  Bovengenoemde contributiebedragen gelden vanaf 1 januari 2020 en zijn inclusief het lidmaatschap van de KNVB.

  Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni

  Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap dient de contributie over het lopende contributiejaar te worden voldaan.

  M.u.v. kabouters en niet spelende leden is kwartaalbetaling mogelijk. Het derde jeugdlid is gratis.