• Bedankje van Arie Ago

    De afgelopen dagen waren voor Arie (Ago) in 't Veld heel bijzonder. Het was een complete verrassing voor hem dat hij een lintje heeft gekregen en hij wil iedereen bedanken die betrokken is geweest om dit voor elkaar te krijgen.
    Sandra Koorneef en Bianca Speelmeijer Langerak zijn grote pleitbezorgers geweest voor deze onderscheiding. Niet alleen helpen ze de laatste jaren mee bij de Vriendenclub, ook hebben ze Arie thuis verrast met nog enkele fraaie cadeaus.
    Verder mag ook het werk van Alex de Joode niet onbesproken blijven. Alex heeft uiteindelijk de weg weten te vinden in een woud van bureaucratie en vooral door zijn inzet is het lintje uitgereikt. Namens het bestuur heeft naamgenoot Arie een bloemetje overhandigd, wat Arie zeer op prijs heeft gesteld.
    Nogmaals veel dank van Arie, ook voor iedereen die hem in de laatste dagen heeft gefeliciteerd met zijn welverdiende onderscheiding.